Структура методичної роботи

Структура методичної роботи

Методичні комісії:

На всіх етапах розвитку навчального закладу головним завданням було і залишається підвищення рівня професійної майстерності педагогів. Педагог Дрогобицького професійного політехнічного ліцею - це спеціаліст, який може оновлювати, вдосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої та спланованої роботи предметних циклових комісій, оскільки в системі роботи циклової комісії одним з провідних напрямів її діяльності є підвищення педагогічної майстерності педагога без відриву від основного місця роботи. Вдосконалення професійної майстерності є одночасно  серйозним поштовхом до самоосвіти та умовою успішної, творчої праці.

Роботу циклових комісій ми розглядаємо як головну форму науково - методичної роботи. Керує роботою циклової комісії голова, якого обрано членами комісії.

Діяльність спрямована на вирішення таких завдань:

 • забезпечення засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання студентів;
 • постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально - виховного процесу ;
 • обмін досвідом, впровадження нових підходів до організації навчання й виховання;
 • забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії і практики;
 • створення умов для самоосвіти педагогів і здійснення керівництва їх творчою діяльністю.

Робота методичних комісій передбачає:

 • діагностику питань, що викликають утруднення, вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб;
 • вдосконалення педагогічної майстерності;
 • розробку основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково - практичної діяльності студентів (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань);
 • вивчення, узагальнення, впровадження кращого перспективного досвіду;
 • створення банку даних інноваційних технологій;
 • здійснення моніторингу ефективної діяльності членів методичних комісій;
 • наставницький супровід становлення педагогічної майстерності, професійної компетентності молодих педагогів;
 • участь в атестації педагогічних працівників.

Методичне об'єднання класних керівників навчальних груп

До складу методичного об’єднання класних керівників входять усі куратори академічних груп, заступник директора з виховної роботи, психолог. Зміст роботи цієї групи – інформація про форми і методи виховної роботи, про сучасні технології виховання, ознайомлення з досвідом роботи колег, надання практичної допомоги при підготовці до проведення виховних заходів.

Динамічні творчі групи

У зв'язку з об'єктивною різницею у рівні професійної компетенції та з метою зниження розриву у рівнях методичної майстерності у рамках засідань груп підвищення педагогічної майстерності передбачено функціонування динамічних груп: „Школа педагогічної майстерності", „Школа молодого викладача», «Школа передового виробничого досвіду», «Школа молодого майстра». Робота з кожною групою по вирішенню окремих питань організовується диференційовано.

До Школи педагогічної майстерності входять педагоги, які бажають і вміють працювати творчо.До змісту роботи цієї групи входить надання інформації про сучасні технології навчання та виховання; пропагування педагогічних ідей та інновацій; ознайомлення з творчими доробками колег; ознайомлення з матеріалами методичних видань,проведення відкритих уроків, виховних заходів, їх аналіз тощо. Членами цієї творчої групи є викладачі з вищою кваліфікаційною категорією, педагогічними званнями.

Школа молодого викладача

Важлива роль у системі методичної роботи відводиться викладачам - початківцям. Вони найбільше потребують методичної допомоги. Планування та організація методичної допомоги на діагностичній основі є одним з резервів підвищення її результативності. Такий підхід забезпечує знання проблеми кожного викладача, встановлює загальну картину щодо труднощів у професійній діяльності. У підсумку це дозволяє визначити, якої методичної допомоги найбільше потребують молоді педагоги.

Мета роботи: створювати умови для якісного освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально - виховного процесу; здійснювати керівництво діяльності педагогічних працівників; створювати умови для становлення педагогічної майстерності, безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації, підвищення рівня педагогічної компетенції.

Школа передового виробничого досвіду передбачає вдосконалення професійної компетентності майстрів виробничого навчання. Її відвідують майстри виробничого навчання, студенти випускних курсів - майбутні майстри виробничого навчання. Заняття проводять майстри виробничого навчання, що мають педагогічні звання.

До Школи молодого майстра входять майстри виробничого навчання, що розпочали свою трудову діяльність, студенти випускних курсів, що виходять на технологічну практику. Змістом роботи цієї групи є надання практичної допомоги молодим колегам в професійному становленні. Заняття проводять майстри виробничого навчання, що мають найвищий кваліфікаційний розряд.