Гуртки професійного спрямування

 

"Оператор комп'ютерного набору"  

Керівник: Кришталь Галина Володимирівна

 

Мета гуртка:

- Формувати вміння учнів працювати з комп'ютером,  його програмами.

- Навчити створювати різні презентації, стінгазети, буклети, електронні газети та відеоролики.

- Формування навичок колективної діяльності та толерантності.

- Розвивати творчі здібності, індивідуальне мислення, розширення загальної обізнаності.

 

"Автомобіліст"  

Керівник: Сов'як Ярослав Романович

 

 

Мета гуртка:

- Надати можливість учням додатково вчити правила дорожнього руху, основи керування автомобіля і безпеки руху .

- Розвинути знання в учнів про призначення, розташування, будову, принципи дії та обслуговування груп механізмів і агрегатів автотранспортного засобу.

- Виробити навички користування органами керування автомобіля; правильної орієнтації; прогнозування змін дорожньої ситуації і обстановки; виконання нескладних операцій по технічному обслуговуванню і ремонту автомобіля, вузлів і агрегатів.

- Розвивати мислення і кмітливість на  прикладі оцінки різноманітних типових дорожньо-транспортних ситуацій.

- Виховувати інтерес до праці водія, ввічливе ставлення до інших учасників дорожнього руху, бережне ставлення до майна і оснащення навчальних кабінетів.  

 

"Економічна грамота"  

Керівник: Думинець Ірина Ярославівна

 

Мета гуртка:

- Формування в  учнів основ економічних знань.

- Навчити учнів  проводити дослідження стосовно перспективних шляхів розвитку нашої держави, здійснювати порівняльний аналіз розвитку економіки нашої країни та світу.

- Розглядати проблемні питання стосовно функціонування суб’єктів господарювання.

- Навчити добре орієнтуватися в економічних питаннях держави, розуміти їх вплив на політику окремих господарюючих суб’єктів

- Приймати участь в різних конференціях, круглих столах.