Практика в комплексі шкіл № 2  

м. Остшешів (Республіка Польща)