НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА РОБОТА

Навчально  – виробничий процес у Дрогобицькому професійному політехнічному ліцеї – це система  організаційно – педагогічних, методичних і технічних заходів спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно – технічної освіти відповідно до державних стандартів.

Виробниче навчання учнів проводиться у навчально - виробничих майстернях, дільницях  де вони послідовно набувають первинні  професійні уміння і навички виконання робіт. Під керівництвом майстрів виробничого навчання учні послідовно закріплюють одержані первинні професійні уміння та навички, навчаються використовувати сучасну  техніку, механізми та інструменти, набувають потрібних практичних навичок  самостійно та якісно виконувати роботи передбачені робочими навчальними планами.

В  ліцеї  діють наступні майстерні виробничого навчання:

  • Електрогазозварювальна;
  • Слюсарна;
  • Токарна;
  • Обслуговування автомобільного транспорту;
  • Фрезерна;
  • Ковальська;
  • Швейна;
  • Радіомеханіків;
  • Електромонтажна;
  • Кухня-лабораторія з дегустаційним залом.

Виробнича практика учнів проводиться безпосередньо на робочих місцях підприємств чи у сфері послуг з метою удосконалення здобутих знань, умінь і практичних навичок, що необхідні для  досягнення відповідного рівня кваліфікації, встановленого державними стандартами, а  також з метою забезпечення їх соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах.